Bản Đồ

Buổi học

Thứ bảy – Thứ 6 (8am – 2pm)
Chủ Nhật – Thứ 2 (8am – 11am)

địa chỉ

121 Đường Phan Tứ, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn,TP. Đà Nẵng, Việt Nam

giờ làm việc

Thứ hai – Thứ 6
8.00 am – 5.00 pm

Điện thoại và Email

(84) 2363 958 545
 thanhtamspc@gmail.com

Liên Hệ