Quý vị muốn góp phần cùng nhà trường?

Địa Chỉ

121 Đường Phan Tứ, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng, VN.

Thời gian

Thứ 2 – Thứ 7
8.00 am – 5.00 pm

Điện Thoại & E-mail

(+84) 2363 958 545
thanhtamspc@gmail.com